Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi 7. Sınıf Ders Notu

Anadolu Selçuklu Devleti 1243 Kösedağ savaşı yenilgisinden sonra yıkılma dönemine girmiş, Moğol İlhanlılarına bağlı duruma gelmişti.  Anadolu Selçuklu Sultanları İlhanlıların atadığı birer vali durumundaydı. Bu siyasi boşluk ortamında Anadolu da çok sayıda Türk Beyliği kuruldu:1)   Karamanoğulları,2)   Germiyanoğulları,3)    Karesioğulları,4)    Aydınoğulları,5)    Menteşeoğulları,6)    Saruhanoğulları,7)    Candaroğulları,8)    Hamitoğulları9)    Osmanlı Beyliği 10)  Ramazanoğulları11)  Dulkadiroğulları 12)  Eretna Devleti

 

OSMANLI DEVLETİ'NİN KISA ZAMANDA BÜYÜMESİNİN SEBEPLERİ:    1)- Merkeziyetçi bir devlet anlayışına sahip olması (Ülke diğer Türk devletlerinden farklı olarak hanedan üyeleri arasında bölünmemiştir.)   2)- Bir UC BEYLİĞİ olması (Gaza ve Cihat sebebiyle diğer beyliklerden destek görmüştür, beylikler arasındaki  mücadeleye başlangıçta katılmamıştır.)   3)- Bizansın, Balkanların ve Anadolunun karışıklık içinde bulunması   4)- Sürekli doğudan gelen Türkmen göçleriyle nüfusunun ve askeri gücünün artması   5)- Osmanlı Devlet adamlarının yetenekli olması   6) Anadolu Selçuklu Devletinin Kösedağ Savaşı’ndan sonra yıkılma sürecine girmesi   7) İlhanlı Devleti’nin Anadolu üzerindeki hakimiyetinin yavaş yavaş kaybolması   8) Osmanlı’nın yönünü zayıf durumda olan Bizans’a çevirmiş olması

 

 

OSMANLI SİYASİ TARİHİNİN DÖNEMLERE AYRILMASI:   1-KURULUŞ DÖNEMİ: (1299–1453)  2-YÜKSELME DÖNEMİ: (1453–1579)  3-DURAKLAMA DÖNEMİ:( 1579–1683)  4-GERİLEME DÖNEMİ: (1699–1792)  5-DAĞILMA VE YIKILIŞ DÖNEMİ: (1792–1918) OSMAN BEY DÖNEMİ (1281-1324)

1)- Karacahisarı Bizanstan almış, uc beyliğine atanmıştır.
2)- Bilecik, inegöl, Yarhisar ve Yenişehri alarak, İzmite yaklaştı.
3)- Bizans Tekfurlarını KOYUNHİSAR savaşında yendi.
Koyunhisar savaşının sebebi: Osmanlıların İzmit'e yaklaşmalarından

korkuya kapılan Bizans Tekfurlarını anlaşarak  Osmanlılar üzerine yürümesi.
Sonuçları ve Önemi: Bu savaşı Osmanlılar kazandı.Böylece Bursa'nın kuzeyi

hariç üç tarafı Osmanlı topraklarıyla çevrildi.
4)- Mudanya fethedilmiş, Bursa kuşatılmıştır.ORHAN BEY DÖNEMİ(1324-1362)

1)- Bursa'nın alındı(1326)
2)- Maltepe (Palekanon) Savaşı (1329) yapıldı.
3)- İznik ve Kocaeli fethedildi.
4)- Karesioğulları Beyliği Osmanlılara katıldı.
5)- Rumeli'ye geçildi. Çimpe kalesi alınarak ( 1353)

 

 

I. MURAT DÖNEMİ (1362-1389)

1)- Ankara Karamanoğullarından geri alındı.

  2)- Oğlu Yıldırım Bayezıd'ı Germiyan Beyi'nin kızıyla evlendirerek

onlardan Kütahya, Tavşanlı, Simav ve dolayları  çehiz olarak alındı.

  3)- Hamitoğullarından  Eğridir ve çevresi satın alındı.

  4)- Karaman Beyi Alaaddin Ali Beyle kızını evlendirerek dostluk

 kurmaya çalıştı. Ancak Karamanoğullarının  düşmanca tavırlarını

sürdürmeleri üzerine harekete geçerek, Karamanoğullarını yendi.

Alaaddin Ali Bey'i  affederek barış yaptı.

5)- Edirne(1362) ve Filibe'nin Fethi,
6)- Sırpsındığı Savaşı (1364)
7)- Çirmen Savaşı (1371):( Sırplarla yapılan bu savaşı Osmanlılar kazandı.)
8)- I. Kosova Savaşı (1389)

 

 

BAYEZIT DÖNEMİ (1389-1402)

1)- Niğbolu Savaşı(1396),
2)- Anadolu'da Türk Birliğinin Sağlanması,
3)- İstanbul Kuşatmaları,
4)- Ankara Savaşı (1402)

 

 

FETRET DEVRİ (1402-1413)

    Timur'un asıl amacı kendisine rakip olabilecek büyük bir Osmanlı Devleti'nin

oluşmasını engellemekti. Bu nedenle savaşıkazandıktan sonra Anadolu Beylerinin

topraklarını geri vererek, Anadolu Türk birliğini parçaladı. Osmanlı ülkesini Yıldırım'ın

oğullarına bıraktı.Timur'un Anadolu'dan çekilmesinden sonra Yıldırım   Bayezid'in 

4 oğlu arasında başlayan ve 11 yıl süren  taht kavgası dönemine

Osmanlı Tarihinde FETRET DEVRİ  denir.                                            

 

I.MEHMET (ÇELEBİ) DÖNEMİ (1413-1421)

     1)- Eflak Osmanlılara yeniden bağlandı.     2)- Venediklilerle İLK DENİZ SAVAŞI yapıldı.(1416) (Ancak bu savaşı Venedikliler kazandı.)     3)- Anadolu Türk birliğini yeniden sağlamaya çalıştı. ( Aydın ve Saruhan beyliklerini ortadan kaldırdı. Candaroğulları ve Menteşe beylikleri Osmanlılara bağlandı. Karamanoğullarıyla savaştı.)     4)- Şeyh Bedreddin ve Mustafa Çelebi isyanlarını bastırdı.

 

    II.MURAT DÖNEMİ (1421-1451)

1)-Edirne Segedin Antlaşması (1444):

2) Varna Savaşı (1444)

3) II. Kosova Savaşı

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !